Mavzulashtirilgan algoritmlash kursi

497000 so`m

Mavzulashtirilgan algoritmlash kursi

Nimalarni o'rganamiz?
Mavzulashtirilgan algoritmlash kursi

Kurs materiallari

Paid Nazariy ma'lumotlar
Paid Arifmetik amallar
Paid Butun sonlar
Paid Formulalar
Paid Oddiy
Paid Shaxmat
Paid Algebra va geometriya
Paid Murakkab
Paid Parametrli takrorlanish (for)
Paid Old shartli takrorlanish (while)
Paid So’ng shartli takrorlanish (do..while)
Paid EKUB va EKUK
Paid Binar qidiruv
Paid Oddiy
Paid Murakkab
Paid Chiziqli qidiruv
Paid Ma'lumotlarni o'zgartirish va tahlil qilish
Paid Strukturalar massivi bilan ishlash
Paid Asosiy amallar
Paid Simvolik matritsalar
Paid Butun sonli matritsalar
Paid Char
Paid Sanoq sistemasi
Paid String
Paid Oddiy
Kurs talablari

Mavzulashtirilgan algoritmlash kursi

Ushbu kurs haqida

Mavzulashtirilgan algoritmlash kursi

Bu kurs kimlar uchun?

Mavzulashtirilgan algoritmlash kursi

Mavzulashtirilgan algoritmlash kursi