Masalalar

# Masala Qiyinchiligi Toifasi Reyting
0001 A+B 1% Oson 3.7 21065 42264 119573 35.3
0002 Katta-kichik 3% Oson 3.5 14849 20690 60958 33.9
0003 A+B 35% Uzun sonlar arifmetikasi 4 11123 16362 49909 32.8
0004 Direktor tashrifi 2% Oson 3.6 13715 18580 47467 39.1
0005 Ko'paytma 15% Oson 3.5 3324 4776 30356 15.7
0006 Dasturchilar kuni 13% Oson 3.6 4516 6063 20150 30.1
0007 Bayroq 15% Dinamik dasturlash 4 3386 4953 14129 35.1
0008 Minimum va maksimum yig'indi 5% Oson 3.8 7066 9354 25596 36.5
0009 Yolg'iz son 10% Oson 3.7 4259 5957 12728 46.8
0010 Yangi yil sovg'asi 3% Oson 3.5 8717 11533 38986 29.6
0011 2-max 7% Oson 3.8 5186 7150 17063 41.9
0012 O'yin 20% Sonlar nazariyasi 3.3 2236 3061 11655 26.3
0013 Virus №1 3% Oson 3.5 6439 8548 23965 35.7
0014 Virus №2 15% Oson, Sonlar nazariyasi 3.3 2571 3508 20247 17.3
0015 Virus №3 20% Oson, Sonlar nazariyasi 4.1 1746 2417 11028 21.9
0016 Natural son 30% 3.6 1886 2806 9547 29.4
0017 G'aroyib son 20% 3.9 1741 2349 7940 29.6
0018 Sehrli kvadrat 15% 3.7 1100 1401 3311 42.3
0019 Niqob - №1 3% Oson 3.4 8666 11163 21558 51.8
0020 Niqob - №2 3% Oson 3.5 8224 10210 15968 63.9