Masala #0821

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

Murakkab sum ketma - katlik

\(3,4,8,18,100,252,\dots\)

Ketma-ketlikning \(n\) - hadini toping.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Bitta natural son \(n(n\le23)\) kiritiladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Ketma-ketlikning \(n\) - hadini chop eting. 


Misollar
# input.txt output.txt
1
20
308061521238060