Masala #0843

Xotira 8 MB Vaqt 100 ms
14

Oxirgi raqam.

Sizga N factorial beriladi berilgan N faktorialning noldan farqli oxirgi raqamini topshingiz kerak.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n butun soni beriladi\(​(0\le |N| \le10^9)​\).


Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida N factorialning 0dan farqli bo'lgan oxirgi raqamini chiqaring.
Agar bunday son mavjud bo'lmasa -1 ni chiqaring.


Misollar
# input.txt output.txt
1
5
2
Izoh:

.