Masala #0835

Xotira 16 MB Vaqt 100 ms
14

Ifodani top.

\([\cfrac{p}{q}]+[\cfrac{2*p}{q}]+[\cfrac{3*p}{q}]+...+[\cfrac{(q-1)*p}{q}]\)

Sizga \(p,q\) o'zaro tub sonlar beriladi.Siz yuqoridagi ifodani qiymatini toping.

\([x]\) - \(x\) soning butun qismi.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Bitta qatorda \(2 sonlari kiritiladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Ifodani javobini chop eting.


Misollar
# input.txt output.txt
1
2 3
1