Masala #GZBNVKODNK

Xotira 256 MB Vaqt 1000 ms
14

Bor yoki Yo'q

Sizga S satr va Q  ta so'rov, har bir so'rov da esa  si  satr beriladi. Sizning vazifangiz S satrda s satrning bor yoki yo'qligini tekshirish


Kiruvchi ma'lumotlar:

INPUT.TXT kirish faylining dastlabki satrida S satr (1  |S| < 3 * 105. Ikkinchi qatorda Q soni,  (1  ≤ Q < 3 * 105 ) jami so'rovlar soni. Uchinchi qatordan boshlab Q qatorda si satr beriladi. Berilgan barcha satrlarning uzunliklari yig'indisi 3 * 10 oshmaydi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

OUTPUT.TXT chiqish faylida har bir so'rov uchun: Agar si satr S satr da mavjud bo'lsa "Yes", aks holda "No" so'zlarini chiqaring.


Misollar
# input.txt output.txt
1
robocontest
5
robo
contest
contast
robocontest
r
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Izoh:

Barcha satr lar kichik lotin harflaridan tashkil topgan.