Masala #0863

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

To'g'ri to'rtburchakda yotgan romblar

Sizga to'g'ri to'rtburchakning qarama-qarshi \(A(x1,y1)\) va \(B(x2,y2)\) uchlari koordinatalari beriladi. Siz shunday romblar sonini topishingiz kerakki, ularning uchlari to'g'ri to'rtburchak tomonlarining butun  koordinatalarida  yotsin va dioganallari koordinata o'qlariga parallel bo'lsin.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda probel bilan \(x_1, x_2.\)

Ikkinchi qatorda probel bilan  \(y_1, y_2.\)

 \(0 \leq x_1,x_2,y_1,y_2 \leq 10^9)\) kiritiladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Shartni qanoatlantiruvchi romblar soni toping.


Misollar
# input.txt output.txt
1
0 2
2 0
1
Izoh:

To'g'ri to'rtburchak tomonlari koordinata o'qlariga parallel deb qaralsin !