Masala #YKG4AP1I4B

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

Bo'linish

Sizga n soni beriladi n sonini 4 ga bo'linishini tekshiring


Kiruvchi ma'lumotlar:

kirish faylida n(0<n<10100) gacha bo'lgan son kiritiladi


Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar  berilgan son 4 ga bo'linsa ″yes″  yozuvini bo'linmasa ″no″ yozuvini ixtiyoriy ravishda ekranga chiqaring yani 'Yes' ham 'No' ham bo'laveradi.


Misollar
# input.txt output.txt
1
17628822633729262722827
no
Izoh:

masala javobi chiqaring