Masala #0001

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

A+B

A va B butun sonlari yig'indisini hisoblash kerak bo'ladi.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish oqimida ikkita butun son kiritiladi, sonlar 109dan kam


Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish oqimida berilgan ikki sonni yig'indisini chiqarish kerak bo'ladi


Misollar
# input.txt output.txt
1
2 3
5