Masala #0DUATYEQBM

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

Coca-Cola va rota

Harbiy rota komandiri rotadagi \(42\) ta askarlari bilan harbiy dala mashg‘ulotlarini bajarish uchun dalaga chiqdi. Dalaga chiqgach askarlarining hamjihatligini tekshirish uchun ularning oldiga \(10\) ta bir xil “coca-cola” ichimligini qo‘yib, “bo‘lishib olinglar” deb buyruq berdi.

Attachment.jpeg

\(10\) ta plastik idishdagi ichimlikni \(42\) ga bo‘lishning imkoni yo‘q bo‘lgani uchun askarlar nima qilishlari haqida maslahatlashib olishdi. Ma’lumki, “coca-cola” kompaniyasi har bir plastik idishining qopqog‘i ostiga 0 dan 1000 gacha bo‘lgan biror son yozadi. Bu ma’lumotdan foydalangan holda askarlar bo‘lishish uchun yaxshi strategiya o‘ylab topishdi.

Askarlar o‘zlarini \(0\) dan \(41\) gacha bo‘lgan sonlar bilan belgilab chiqishdi. Har \(10\) ta plastik idish uchun, uning qopqog‘i ostigani sonni \(42\) ga bo‘gandagi qoldiq necha bo‘lsa, o‘sha sondagi askar shu idishni olishga kelishishdi. Bu strategiyaga ko‘ra omadi bor askarlar bir yoki bir nechta “coca-cola” ichimligi egasi bo‘lishadi. Omadsiz askarlar esa umuman ichimliksiz qolishadi.

Sizga har \(10\) ta plastik idishning qopqog‘i ostidagi sonlar beriladi. Omadli askarlar sonini toping.


Kiruvchi ma'lumotlar:

\(10\) ta qatorning har birida bittadan butun son - rota komandiri qildirgan “coca-cola” idishlarining qopqog‘i ostidagi sonlar kiritiladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Bitta butun son — omadli askarlar sonini chiqaring.


Misollar
# input.txt output.txt
1
39
40
41
42
43
44
82
83
84
85
6