Masala #9RQEP73X4Q

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

Massiv bahosi

Sonlardan iborat uzunligi \(m\) bo‘lgan \(c\) massivning bahosi \(c[i] ≠ c[i + 1] (1 ≤ i ≤ m − 1)\) larni qanoatlantiruvchi \(i\) lar soniga teng. Misol uchun [1,3,3, − 1] massivning bahosi 2 ga teng; [7,7] massivning bahosi esa 0 ga teng.

Sizga sonlardan iborat uzunligi \(n\) bo‘lgan \(a\) massiv beriladi. Siz 1 amalda shu massivdagi istalgan ikkita elementlarni tanlab, joylarini almashtirishingiz mumkin. Siz bu amalni cheksiz ko‘p marta bajarsangiz bo‘ladi. Umuman bajarmasangiz ham bo‘ladi.

Sizning vazifaningiz tepadagi amaldan istalgancha bajarib, \(a\) massiv bahosini iloji boricha kichraytirishdir. Hosil bo‘lgan massivni chiqaring. Agar \(a\) massiv bahosi minimal bo‘ladigan natijaviy massivlar bir necha xil bo‘lsa, istalganini chiqaring.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda bitta natural son - \(n\) kiritiladi.

Ikkinchi qatorda \(n\) butun son - \(a\) massiv elementlari kiritiladi.

Barcha kiruvchi sonlar modul jihatidan 1000 dan oshmaydi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Tepada amaldan istalgancha bajargan holda \(a\) massiv bahosini minimallashtiring. Natijaviy massivni chiqaring. Agar natijaviy massiv bir necha xil bo‘lsa, istalganini chiqaring.


Misollar
# input.txt output.txt
1
5
1 3 4 3 2
1 3 3 4 2
2
8
9 1 -3 7 -9 7 -3 12
7 7 9 -9 -3 -3 1 12
Izoh:

1-testda, \(a\) massivning boshlang‘ich bahosi 4 ga teng. 3- va 4- elementlarning joylarini almashtirib \(a\) massiv bahosini 3 gacha tushirish mumkin. Bu erishish mumkin bo‘lgan eng minimal baho ekanligini isbotlasa bo‘ladi. Bu natijaga boshqa usul bilan ham erishsa bo‘lardi.