Viloyat bosqichi Olimpiada bosqichlari(2022-yil, 9 va 10-sinflar)

Bu contest o'tgan yilgi(2022) viloyat olimpiadasidagi savollardan iborat masalalar to'plamidir. 1-5 gacha masalalar 9-sinflar; 5-10 gacha masalalar 10-sinflar masalalaridir. Bilimingiz tekshirib ko'ring. Ammo arxivdan ko'chirib qo'yish bo'lmasin. Yechib ko'ringizlar

Holati
Tugagan
Boshlanish vaqti 01.11.2023 17:00
Tugash vaqti 01.11.2023 19:00
Ro'yxatdan o'tish tugash vaqti 01.11.2023 19:00
Davomiyligi:
02:00:00
Dasturlash tillari: C (GCC 9.3.0) C++ (GCC 9.3.0) C# Mono 6.8.0 Dart 3.1.0 C# 11 Dotnet 7 Golang 1.20.3 Haskell 9.2.8 Java SE JDK 11.0.11 Java OpenJDK 20 Java OpenJDK 1.8.0.282 Js (NodeJs v16.19.1) Kotlin 1.9.0 Free Pascal 3.0.4 PascalABC.NET 3.6.2 PHP 7.4.3 PyPy3.10 Python 2.7.17 Python 3.12.0 Ruby 2.7.0 Rust 1.71.0 Swift 5.8 Typescript 5.0.4 (NodeJs v16.19.1)
Masalalar soni: 11
Qatnashuvchilar 93