Masala #JOTX5T3JOO

Xotira 32 MB Vaqt 1000 ms
14

Uchburchak

Uchlari \((0,0)\) , \((250,0)\) hamda \((0,250)\) nuqtalarda joylashgan uchburchak bor. Shu uchburchakning tomonida yotgan \((x, y)\) nuqta beriladi, siz shu uchburchakning tomonida yotgan shunday \((x^′, y^′)\) koordinatani topingki \((x, y)\) nuqtadan \((x^′, y^′)\) nuqtaga tortilgan kesma uchburchakni yuzalari teng bo’lgan ikki qismga ajratsin.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylining yagona satrida 2 ta butun son - x, y kiritiladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylining yagona satrida 2 ta qiymat, \(x^′\) hamda \(y^′\) larni bo’sh joy bilan ajratgan holda \(10^{−2}\) aniqlikda chop eting.


Misollar
# input.txt output.txt
1
0 0
125.00 125.00
2
230 20
0.00 114.13
3
0 40
148.81 101.19