Masalalar

# Masala Qiyinchiligi Toifasi Reyting
0195 Xorlar yig'indisi 20% 3 79 139 807 17.2
0196 Maximum son 20% 3.8 72 125 1704 7.3
0197 N – tub son 85% 4.4 169 271 3618 7.5
0198 Qutilar va sharlar 60% 3.7 9 12 173 6.9
0199 Oʻrta arifmetika 70% 3.4 47 81 401 20.2
0200 Qism satr 15% 4.4 125 198 605 32.7
0218 XOR 40% 5 18 57 174 32.8
0219 Alien 30% 3.7 21 33 119 27.7
0220 Min-Max 10% 3.9 655 852 1776 48.0
0221 Reverse-Sort 50% 4.5 2 4 76 5.3
0222 Make-String 70% 3.3 2 2 136 1.5
0254 Shifrlash 8% 3.9 602 766 1694 45.2
0255 To’g’ri to’rtburchak 57% 3 3 13 342 3.8
0256 Eng katta EKUB 38% 3.7 8 20 349 5.7
0257 Uzluksiz birlar 4% 4.1 2375 3232 9343 34.6
0258 Maximum quvvat 13% 3.4 231 343 1265 27.1
0261 Sonlar soni 25% Sonlar nazariyasi 4.7 62 106 1003 10.6
0262 Telefon raqamlar 10% Perebor 3.6 404 514 1043 49.3
0265 EKUB va EKUK 5% 4.3 3598 4366 5785 75.5
0266 O`ylangan sonlar 12% 2.8 145 221 538 41.1