Masala #0209

Xotira 32 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 90 %
14

  

Labirint

Sizga UTF-16 belgilaridan hosil qilingan labirint beriladi. Siz labirintning \(A\) nuqtasidan \(B\) nuqtasiga olib boradigan yo’lni chizishingiz kerak bo’ladi. Labiring o’z ichiga \(N×M\) yacheykani qamrab oladi va misollarda ko’rsatilgandek ifodalanadi. Har bir yacheykani ifodalash uchun balandligiga 1 ta belgi, eniga 3 ta belgidan foydalanilgan. Labirintda siz quyidagi belgilardan foydalanishingiz mumkin:

belgi

UTF-16

1

SPACE

0x0020

2

0x2500

3

0x2502

4

0x250C

5

0x2510

6

0x2514

7

0x2518

8

0x251C

9

0x2524

10

0x252C

11

0x2534

12

0x253C

13

0x2574

14

0x2575

15

0x2576

16

0x2577

 

Siz labirintda \(A\) nuqtadan \(B\) nuqtaga borish yo’lini misollarda ko’rsatilgandek ifodalang. \(A\) nuqtadan chiqish va \(B\) nuqtaga yetib borishda siz faqatgina №13, №14, №15, №16 dagi belgilardan foydalanishingiz mumkin.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylining dastlabki satrida ikkita butun son, \(N(0 < N < 50)\) va \(M(0 < M < 100)\) mos ravishda labirintning qatorlar soni va ustunlar soni kiritiladi. Keyingi \(2×N+1\) qatorda \(4×M+1\) tadan UTF-16 belgilari berilib labirint tasvirlanadi. Labirintning chekka qismi har doim yopiq hisoblanadi. \(A\) va \(B\) belgilar labirintning \(N×M\) yacheykalarining ixtiyoriy birida yacheyka markazida joylashganligi kafolotlanadi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida labirintda \(A\) nuqtadan \(B\) nuqtaga boradigan yo’lni misollarda ko’rsatilgan shaklda tasvirlang.


Misollar
# input.txt output.txt
1
8 8
┌───┬───────────────────┬───────┐
│ A │          │    │
│  ╵  ┌───────────┐  ├───╴  │
│    │      │  │    │
├───────┴───────╴  │  ╵  ╷  │
│          │    │  │
│  ╷  ┌───────┐  ├───────┤  │
│  │  │   B │  │    │  │
├───┘  │  ╶───┤  │  ╷  │  │
│    │    │  │  │  │  │
│  ╶───┴───┐  ╵  └───┘  │  │
│      │        │  │
│  ╶───┐  ├───────────────┘  │
│    │  │          │
├───╴  │  ╵  ╶───────────────┤
│    │            │
└───────┴───────────────────────┘
┌───┬───────────────────┬───────┐
│ A │ ┌───────────────┐ │    │
│ ╷ ╵ │ ┌───────────┐ │ ├───╴  │
│ └───┘ │      │ │ │ ┌───┐ │
├───────┴───────╴  │ │ ╵ │ ╷ │ │
│   ┌───────────┐ │ └───┘ │ │ │
│  ╷ │ ┌───────┐ │ ├───────┤ │ │
│  │ │ │ ┌─╴ B │ │ │    │ │ │
├───┘ │ │ │ ╶───┤ │ │  ╷  │ │ │
│ ┌───┘ │ └───┐ │ │ │  │  │ │ │
│ │ ╶───┴───┐ │ ╵ │ └───┘  │ │ │
│ └───────┐ │ └───┘     │ │ │
│  ╶───┐ │ ├───────────────┘ │ │
│    │ │ │ ┌───────────────┘ │
├───╴  │ │ ╵ │ ╶───────────────┤
│    │ └───┘         │
└───────┴───────────────────────┘
2
8 8
┌───┬───────────────────┬───────┐
│ A │          │    │
│  ╵  ┌───────────┐  ├───╴  │
│    │      │  │    │
├───────┴───────╴  │  ╵  ╷  │
│          │    │  │
│  ╷  ┌───────┐  ├───────┤  │
│  │  │    │  │    │  │
├───┘  │  ╶───┤  │  ╷  │  │
│    │    │  │  │  │  │
│  ╶───┴───┐  ╵  └───┘  │  │
│      │        │  │
│  ╶───┐  ├───────────────┘  │
│    │  │          │
├───╴  │  ╵  ╶───────────────┤
│    │           B │
└───────┴───────────────────────┘
┌───┬───────────────────┬───────┐
│ A │ ┌───────────────┐ │    │
│ ╷ ╵ │ ┌───────────┐ │ ├───╴  │
│ └───┘ │      │ │ │ ┌───┐ │
├───────┴───────╴  │ │ ╵ │ ╷ │ │
│          │ └───┘ │ │ │
│  ╷  ┌───────┐  ├───────┤ │ │
│  │  │    │  │    │ │ │
├───┘  │  ╶───┤  │  ╷  │ │ │
│    │    │  │  │  │ │ │
│  ╶───┴───┐  ╵  └───┘  │ │ │
│      │        │ │ │
│  ╶───┐  ├───────────────┘ │ │
│    │  │ ┌───────────────┘ │
├───╴  │  ╵ │ ╶───────────────┤
│    │   └─────────────╴ B │
└───────┴───────────────────────┘
3
4 3
┌───────┬───┐
│ B   │  │
├───╴  │  │
│    │  │
│  ┌───┘  │
│  │ A   │
│  └───╴  │
│      │
└───────────┘
┌───────┬───┐
│ B ╶─┐ │  │
├───╴ │ │  │
│ ┌───┘ │  │
│ │ ┌───┘  │
│ │ │ A ╶─┐ │
│ │ └───╴ │ │
│ └───────┘ │
└───────────┘
4
13 8
┌───┬───────┬───────────┬───────┐
│  │    │      │    │
│  ╵  ╷  │  ┌───╴  │  ╷  │
│    │  │  │    │  │  │
├───────┤  ╵  │  ╶───┤  │  │
│    │    │    │  │  │
│  ╷  └───────┴───┐  ╵  │  │
│  │   A     │    │  │
│  ├───────┬───┐  └───────┤  │
│  │    │  │      │  │
│  ╵  ╷  ╵  │  ╶───────┤  │
│    │    │      │  │
├───────┴───┐  ├───────┐  ╵  │
│      │  │    │    │
│  ╶───┐  │  └───╴  ├───────┤
│    │  │      │    │
│  ╷  │  ├───────┐  ╵  ╷  │
│  │  │  │ B   │    │  │
│  │  │  ╵  ┌───┴───────┤  │
│  │  │    │      │  │
├───┘  ├───────┘  ╷  ╶───┘  │
│    │      │      │
│  ╶───┤  ┌───────┴───────┬───┤
│    │  │        │  │
│  ╷  ╵  └───────╴  ╷  ╵  │
│  │          │    │
└───┴───────────────────┴───────┘
┌───┬───────┬───────────┬───────┐
│  │    │      │    │
│  ╵  ╷  │  ┌───╴  │  ╷  │
│    │  │  │    │  │  │
├───────┤  ╵  │  ╶───┤  │  │
│ ┌───┐ │    │    │  │  │
│ │ ╷ │ └───────┴───┐  ╵  │  │
│ │ │ └─╴ A     │    │  │
│ │ ├───────┬───┐  └───────┤  │
│ │ │ ┌───┐ │  │      │  │
│ │ ╵ │ ╷ │ ╵  │  ╶───────┤  │
│ └───┘ │ └───┐ │      │  │
├───────┴───┐ │ ├───────┐  ╵  │
│ ┌───────┐ │ │ │    │    │
│ │ ╶───┐ │ │ │ └───╴  ├───────┤
│ └───┐ │ │ │ └───────┐ │ ┌───┐ │
│  ╷ │ │ │ ├───────┐ │ ╵ │ ╷ │ │
│  │ │ │ │ │ B   │ └───┘ │ │ │
│  │ │ │ │ ╵ ╷ ┌───┴───────┤ │ │
│  │ │ │ └───┘ │ ┌───┐   │ │ │
├───┘ │ ├───────┘ │ ╷ │ ╶───┘ │ │
│ ┌───┘ │ ┌───────┘ │ └───────┘ │
│ │ ╶───┤ │ ┌───────┴───────┬───┤
│ └───┐ │ │ │        │  │
│  ╷ │ ╵ │ └───────╴  ╷  ╵  │
│  │ └───┘       │    │
└───┴───────────────────┴───────┘
Yechimini yuborish
Bu amalni bajarish uchun tizimga kiring, agar profilingiz bo'lmasa istalgan payt ro'yxatdan o'tishingiz mumkin