Masala #0209

Xotira 32 mb Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 90 %
14

  

Labirint

Sizga UTF-16 belgilaridan hosil qilingan labirint beriladi. Siz labirintning A nuqtasidan B nuqtasiga olib boradigan yo’lni chizishingiz kerak bo’ladi. Labiring o’z ichiga N×M yacheykani qamrab oladi va misollarda ko’rsatilgandek ifodalanadi. Har bir yacheykani ifodalash uchun balandligiga 1 ta belgi, eniga 3 ta belgidan foydalanilgan. Labirintda siz quyidagi belgilardan foydalanishingiz mumkin:

belgi

UTF-16

1

SPACE

0x0020

2

0x2500

3

0x2502

4

0x250C

5

0x2510

6

0x2514

7

0x2518

8

0x251C

9

0x2524

10

0x252C

11

0x2534

12

0x253C

13

0x2574

14

0x2575

15

0x2576

16

0x2577

 

Siz labirintda A nuqtadan B nuqtaga borish yo’lini misollarda ko’rsatilgandek ifodalang. A nuqtadan chiqish va B nuqtaga yetib borishda siz faqatgina №13, №14, №15, №16 dagi belgilardan foydalanishingiz mumkin.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylining dastlabki satrida ikkita butun son, N(0 < N < 50) va M(0 < M < 100) mos ravishda labirintning qatorlar soni va ustunlar soni kiritiladi. Keyingi 2×N+1 qatorda 4×M+1 tadan UTF-16 belgilari berilib labirint tasvirlanadi. Labirintning chekka qismi har doim yopiq hisoblanadi. A va B belgilar labirintning N×M yacheykalarining ixtiyoriy birida yacheyka markazida joylashganligi kafolotlanadi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida labirintda A nuqtadan B nuqtaga boradigan yo’lni misollarda ko’rsatilgan shaklda tasvirlang.


Misollar
# input.txt output.txt
1
8 8
┌───┬───────────────────┬───────┐
│ A │          │    │
│  ╵  ┌───────────┐  ├───╴  │
│    │      │  │    │
├───────┴───────╴  │  ╵  ╷  │
│          │    │  │
│  ╷  ┌───────┐  ├───────┤  │
│  │  │   B │  │    │  │
├───┘  │  ╶───┤  │  ╷  │  │
│    │    │  │  │  │  │
│  ╶───┴───┐  ╵  └───┘  │  │
│      │        │  │
│  ╶───┐  ├───────────────┘  │
│    │  │          │
├───╴  │  ╵  ╶───────────────┤
│    │            │
└───────┴───────────────────────┘
┌───┬───────────────────┬───────┐
│ A │ ┌───────────────┐ │    │
│ ╷ ╵ │ ┌───────────┐ │ ├───╴  │
│ └───┘ │      │ │ │ ┌───┐ │
├───────┴───────╴  │ │ ╵ │ ╷ │ │
│   ┌───────────┐ │ └───┘ │ │ │
│  ╷ │ ┌───────┐ │ ├───────┤ │ │
│  │ │ │ ┌─╴ B │ │ │    │ │ │
├───┘ │ │ │ ╶───┤ │ │  ╷  │ │ │
│ ┌───┘ │ └───┐ │ │ │  │  │ │ │
│ │ ╶───┴───┐ │ ╵ │ └───┘  │ │ │
│ └───────┐ │ └───┘     │ │ │
│  ╶───┐ │ ├───────────────┘ │ │
│    │ │ │ ┌───────────────┘ │
├───╴  │ │ ╵ │ ╶───────────────┤
│    │ └───┘         │
└───────┴───────────────────────┘
2
8 8
┌───┬───────────────────┬───────┐
│ A │          │    │
│  ╵  ┌───────────┐  ├───╴  │
│    │      │  │    │
├───────┴───────╴  │  ╵  ╷  │
│          │    │  │
│  ╷  ┌───────┐  ├───────┤  │
│  │  │    │  │    │  │
├───┘  │  ╶───┤  │  ╷  │  │
│    │    │  │  │  │  │
│  ╶───┴───┐  ╵  └───┘  │  │
│      │        │  │
│  ╶───┐  ├───────────────┘  │
│    │  │          │
├───╴  │  ╵  ╶───────────────┤
│    │           B │
└───────┴───────────────────────┘
┌───┬───────────────────┬───────┐
│ A │ ┌───────────────┐ │    │
│ ╷ ╵ │ ┌───────────┐ │ ├───╴  │
│ └───┘ │      │ │ │ ┌───┐ │
├───────┴───────╴  │ │ ╵ │ ╷ │ │
│          │ └───┘ │ │ │
│  ╷  ┌───────┐  ├───────┤ │ │
│  │  │    │  │    │ │ │
├───┘  │  ╶───┤  │  ╷  │ │ │
│    │    │  │  │  │ │ │
│  ╶───┴───┐  ╵  └───┘  │ │ │
│      │        │ │ │
│  ╶───┐  ├───────────────┘ │ │
│    │  │ ┌───────────────┘ │
├───╴  │  ╵ │ ╶───────────────┤
│    │   └─────────────╴ B │
└───────┴───────────────────────┘
3
4 3
┌───────┬───┐
│ B   │  │
├───╴  │  │
│    │  │
│  ┌───┘  │
│  │ A   │
│  └───╴  │
│      │
└───────────┘
┌───────┬───┐
│ B ╶─┐ │  │
├───╴ │ │  │
│ ┌───┘ │  │
│ │ ┌───┘  │
│ │ │ A ╶─┐ │
│ │ └───╴ │ │
│ └───────┘ │
└───────────┘
4
13 8
┌───┬───────┬───────────┬───────┐
│  │    │      │    │
│  ╵  ╷  │  ┌───╴  │  ╷  │
│    │  │  │    │  │  │
├───────┤  ╵  │  ╶───┤  │  │
│    │    │    │  │  │
│  ╷  └───────┴───┐  ╵  │  │
│  │   A     │    │  │
│  ├───────┬───┐  └───────┤  │
│  │    │  │      │  │
│  ╵  ╷  ╵  │  ╶───────┤  │
│    │    │      │  │
├───────┴───┐  ├───────┐  ╵  │
│      │  │    │    │
│  ╶───┐  │  └───╴  ├───────┤
│    │  │      │    │
│  ╷  │  ├───────┐  ╵  ╷  │
│  │  │  │ B   │    │  │
│  │  │  ╵  ┌───┴───────┤  │
│  │  │    │      │  │
├───┘  ├───────┘  ╷  ╶───┘  │
│    │      │      │
│  ╶───┤  ┌───────┴───────┬───┤
│    │  │        │  │
│  ╷  ╵  └───────╴  ╷  ╵  │
│  │          │    │
└───┴───────────────────┴───────┘
┌───┬───────┬───────────┬───────┐
│  │    │      │    │
│  ╵  ╷  │  ┌───╴  │  ╷  │
│    │  │  │    │  │  │
├───────┤  ╵  │  ╶───┤  │  │
│ ┌───┐ │    │    │  │  │
│ │ ╷ │ └───────┴───┐  ╵  │  │
│ │ │ └─╴ A     │    │  │
│ │ ├───────┬───┐  └───────┤  │
│ │ │ ┌───┐ │  │      │  │
│ │ ╵ │ ╷ │ ╵  │  ╶───────┤  │
│ └───┘ │ └───┐ │      │  │
├───────┴───┐ │ ├───────┐  ╵  │
│ ┌───────┐ │ │ │    │    │
│ │ ╶───┐ │ │ │ └───╴  ├───────┤
│ └───┐ │ │ │ └───────┐ │ ┌───┐ │
│  ╷ │ │ │ ├───────┐ │ ╵ │ ╷ │ │
│  │ │ │ │ │ B   │ └───┘ │ │ │
│  │ │ │ │ ╵ ╷ ┌───┴───────┤ │ │
│  │ │ │ └───┘ │ ┌───┐   │ │ │
├───┘ │ ├───────┘ │ ╷ │ ╶───┘ │ │
│ ┌───┘ │ ┌───────┘ │ └───────┘ │
│ │ ╶───┤ │ ┌───────┴───────┬───┤
│ └───┐ │ │ │        │  │
│  ╷ │ ╵ │ └───────╴  ╷  ╵  │
│  │ └───┘       │    │
└───┴───────────────────┴───────┘
Yechimini yuborish
Bu amalni bajarish uchun tizimga kiring, agar profilingiz bo'lmasa istalgan payt ro'yxatdan o'tishingiz mumkin

Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2021 by Robocontest Team

Generated in 30ms