Masala #0741

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 25 %
14

  

Uchburchakli sonlar 4

Uchburchakli sonlar teng tomonli uchburchakda joylashtirilgan jismlar sonidir (shu tariqa uchburchakli sonlar figurali sonlar turiga kiradi). N-chi uchburchakli son - bu yon tomonda n ta nuqta bo'lgan uchburchak tartibidagi nuqtalar soni va 1 dan n gacha bo'lgan n ta natural sonning yig'indisiga teng miqdorda nuqtadan iboratdir. Uchburchakli sonlar 1-tartibdan boshlanadi va dastlabki elementlari quyidagilardir:

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171, 190, 210, 231, 253, 276, 300, 325, 351, 378, 406, 435, 465, 496, 528, 561, 595, 630, 666...

Quyida 1 dan 6 gacha tartibdagi uchburchakli sonlar ifodalangan:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/First_six_triangular_numbers.svg/1024px-First_six_triangular_numbers.svg.png

Sizning vazifangiz berilgan N sonini aynan 3 ta uchburchakli sonlar yig’indisi shaklida yozish mumkin yoki yo’qligini aniqlashdan iborat.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylining dastlabki satrida bitta butun son, \(T(1 \le T \le 10^5)\) testlar soni kiritiladi.

Keyingi \(T\) ta satrda har bir test uchun bitta butun son \(N (1 \le N \le 10^{18})\) soni kiritiladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylining yagona satrida N ta butun son (orasida hech qanday ajratgichlarsiz), har bir test uchun agar N soni yuqoridagi shartni qanoatlantirsa 1 aks holda 0 sonini chop eting.


Misollar
# input.txt output.txt
1
3
10
20
1000
101
Yechimini yuborish
Bu amalni bajarish uchun tizimga kiring, agar profilingiz bo'lmasa istalgan payt ro'yxatdan o'tishingiz mumkin