Masala #0942

Xotira 64 MB Vaqt 500 ms Qiyinchiligi 40 %
14

  

Number + Frequency

Uzunligi \(m\) bo`lgan butun sonli \(a\) massivning bahosi deb quyidagi summaga aytiladi:

\[\sum \limits_{i=1}^{m} a_i+F_{a_i}\]Bunda \(F_{a_i}\) bu \(a_i\) ning \(a\) massividagi uchrashlari sonidir.

Sizga uzunligi \(n\) bo`lgan butun sonli \(b\) massiv hamda \(q\) ta so`rov beriladi. 

Har bir so`rov uchun quyidagi ishni bajarishingiz lozim:

  • \(A = b[l:r]\) yangi \(A\) massivi hosil qilinsin.Bunda \(l \text{ va } r\) kiritiladi. \(b[l:r]\) deb b massivning l-o`rindagi, r-o`ringacha bo`lgan elementlaridan hosil qilingan yangi massivdir (misol uchun \([1,-2,9,52,11][2:4] = [-2,9,52]\), ma'no jihatdan \(A\) massivi \(a\) massivining qism massividir)
  • \(A\) massivning bahosi ekranga chiqarilsin.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda ikkita butun son - \(n \text{ va } q(1 \leq n,q \leq 10^4)\) lar kiritiladi.

Ikkinchi qatorda \(n\) ta butun son - \(b\) massiv elementlari kiritiladi. Massiv elementlari modul jihatdan \(10^6\) dan oshmaydigan sonlar.

Keyingi \(q\) ta qatorda ikkitadan butun son, har bir so`rov uchun alohida \(l \text{ va } r(1 \leq l \leq r \leq n)\) kiritladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Har bir so`rov uchun yangi qatorda \(A\) massivning bahosini chiqaring.


Misollar
# input.txt output.txt
1
5 5
2 2 5 1 -7
1 2
2 3
3 5
1 5
3 3
8
9
2
10
6
2
8 5
1 2 2 -6 -6 -6 2 15
1 7
3 6
4 6
1 4
5 5
8
-6
-9
5
-5
Yechimini yuborish
Bu amalni bajarish uchun tizimga kiring, agar profilingiz bo'lmasa istalgan payt ro'yxatdan o'tishingiz mumkin