Masala #0974

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 20 %
14

  

Qism to'plam

Sizga berilgan \(A\) to’plamning xos qism to'plamlari orasidan nechtasining elementlari ko'paytmasi \(K\) sondan katta bo'lmaydi.


Kiruvchi ma'lumotlar:

INPUT.TXT kirish faylining dastlabki satrida ikkita butun son, N (1 ≤ N ≤ 100) va K (1 ≤ K ≤ \(10^{18}\)), keyingi qatorda N ta butun son, A(1 ≤ Ai ≤ \(10^9\)) to’plam elementlari kiritiladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

OUTPUT.TXT Yagona butun son masala yichimini chiqaring!


Misollar
# input.txt output.txt
1
4 500
1 10 20 50
11
2
5 10
1000 1234 15874 12365478 852741
0
Izoh:

1-testda To'plamning xos qism to'plamlari.

{1},{10},{20},{50},{1,10},{1,20},{1,50},{10,20},{10,50},{20,50},{1,10,20},{1,10,50},{1,20,50},{10,20,50}.

Elementlari ko'paytmasi 500 dan katta bo'lmagan xos qisim to'plamlari soni 11 ta.

 

Yechimini yuborish
Bu amalni bajarish uchun tizimga kiring, agar profilingiz bo'lmasa istalgan payt ro'yxatdan o'tishingiz mumkin