Masala #1133

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms Qiyinchiligi 12 %
14

  

Donishmand aytgan ikki son

Yaqinda siz donishmanddan ikkita musbat x va y butun sonlarini oldingiz. Siz bu sonlarni esingizdan chiqarib qo'ydingiz, biroq siz x sonining barcha bo'luvchilari (1 va x ham kiradi) hamda y sonining barcha bo'luvchilaridan (1 va y ham kiradi) tashkil topgan aralashtirilgan ro'yxatni eslab qoldingiz. Agar d soni har ikkala x va y sonlarining bo'luvchisi bo'lsa, d bu ro'yxatda ikki marta uchraydi.

Masalan, agar x=4y=6 bo'lsa, berilgan ro'yxat - [1,2,4,1,2,3,6][1,2,4,1,2,3,6] ning har qanday aralashtirilgan holati bo'lishi mumkin. Ulardan ayrimlari: [1,1,2,4,6,3,2][1,1,2,4,6,3,2], [4,6,1,1,2,3,2],[4,6,1,1,2,3,2] yoki [1,6,3,2,4,1,2][1,6,3,2,4,1,2].

Sizning vazifangiz — berilgan jadvalni hosil qiladigan ikki musbat x va y butun sonlarini tiklab berishdan iborat.

Javob mavjudligi kafolatlanadi, boshqacha qilib aytganda: berilgan jadval - qandaydir x va y musbat butun sonlarining bo'luvchilariga mos keladi.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda bir butun son n (2≤n≤128) — x va y sonlarining bo'luvchilari soni.

Ikkinchi qatorda n ta butun d1,d2,…,dn (1≤di≤109) sonlari beriladi, bu yerda di -  x va y lardan birining bo'luvshisi. Agar biror son bir vaqtda har ikkalasini bo'luvchisi bo'lsa, u bu ro'yxatda ikki marta uchraydi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida yagona qatorda shunday ikkita musbat butun x va y sonlarini chiqaringki, ularning bo'luvchilarini bir ro'yxatga birlashtirib, aralashtirib yuborsak - berilgan ro'yxat hosil bo'lsin. Javob mavjudligi kafolatlanadi.


Misollar
# input.txt output.txt
1
28
8192 4 128 1024 8 4 2048 8 16 64 2 512 1 2048 32 256 8192 4096 64 4096 256 16 1024 512 128 2 32 1
8192 8192
2
2
1 1
1 1
Izoh:

Brinchi x va y lardan kattasi keyin kichkinasi chiqarilsin

Yechimini yuborish
Bu amalni bajarish uchun tizimga kiring, agar profilingiz bo'lmasa istalgan payt ro'yxatdan o'tishingiz mumkin