Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0001 A+B 1% Oson 3.6 33185 78176 201090 38.9
0002 Katta-kichik 3% Oson 3.5 23292 36367 103749 35.1
0004 Direktor tashrifi 2% Oson 3.4 21745 32775 74078 44.2
0005 Ko'paytma 15% Oson 3.4 6538 10422 52716 19.8
0006 Dasturchilar kuni 13% Oson 3.5 8081 12206 35183 34.7
0008 Minimum va maksimum yig'indi 5% Oson 3.4 11817 18033 43062 41.9
0009 Yolg'iz son 10% Oson 3.4 7754 12007 24209 49.6
0010 Yangi yil sovg'asi 3% Oson 3.4 13939 20585 62997 32.7
0011 2-max 7% Oson 3.6 9044 14076 30194 46.6
0013 Virus №1 3% Oson 3.5 10600 15589 38298 40.7
0014 Virus №2 15% Oson, Sonlar nazariyasi 3.4 5130 7881 33025 23.9
0015 Virus №3 20% Oson, Sonlar nazariyasi 4 3990 6119 19309 31.7
0019 Niqob - №1 3% Oson 3.3 13844 19986 36856 54.2
0020 Niqob - №2 3% Oson 3.5 13108 17924 27444 65.3
0021 Partalar 6% Oson 3.9 8589 12327 39154 31.5
0022 Ikki xonali sonning birinchi raqami 3% Oson 3.6 13068 18292 25712 71.1
0023 Oxirgi raqam 3% Oson 3.4 13266 18385 25800 71.3
0024 Vaqtlar oralig'i 9% Oson 3.7 6470 8829 12959 68.1
0028 Nuqta 5% Oson 3.5 5788 8016 15196 52.8
0043 O'rin almashtirish 2% Oson 3.3 13231 19119 34192 55.9