Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0001 A+B 1% Oson 3.7 16234 30600 90692 33.7
0002 Katta-kichik 3% Oson 3.6 11351 14976 44221 33.9
0004 Direktor tashrifi 2% Oson 3.6 10293 13334 36547 36.5
0005 Ko'paytma 15% Oson 3.5 2404 3412 22914 14.9
0006 Dasturchilar kuni 13% Oson 3.6 3372 4319 14757 29.3
0008 Minimum va maksimum yig'indi 5% Oson 4 5348 6762 19267 35.1
0009 Yolg'iz son 10% Oson 3.6 3097 4104 8883 46.2
0010 Yangi yil sovg'asi 3% Oson 3.7 6704 8592 29787 28.8
0011 2-max 7% Oson 4 3964 5059 12842 39.4
0013 Virus №1 3% Oson 3.3 4937 6351 18396 34.5
0014 Virus №2 15% Oson, Sonlar nazariyasi 3.4 1774 2413 15709 15.4
0015 Virus №3 20% Oson, Sonlar nazariyasi 4.5 1190 1691 8740 19.3
0019 Niqob - №1 3% Oson 3.1 6621 8016 15645 51.2
0020 Niqob - №2 3% Oson 3.7 6363 7598 11830 64.2
0021 Partalar 6% Oson 4.2 3986 4959 17077 29.0
0022 Ikki xonali sonning birinchi raqami 3% Oson 3.5 6440 8020 11618 69.0
0023 Oxirgi raqam 3% Oson 3.8 6681 8297 12282 67.6
0024 Vaqtlar oralig'i 9% Oson 3.9 2749 3359 5266 63.8
0028 Nuqta 5% Oson 3.5 2781 3519 7699 45.7
0043 O'rin almashtirish 2% Oson 3.2 6635 8379 16988 49.3