Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0181 O’rmon 40% 3 31 59 367 16.1
0182 Adizning birlashtirish algoritmi 55% 2.3 23 37 82 45.1
0183 Sort 20% Uzun sonlar arifmetikasi 3.9 417 676 3758 18.0
0184 Parol 15% 4.7 445 747 2239 33.4
0185 Biznesmen Jinni 35% 4.4 140 236 1054 22.4
0186 Oraliqlar daraxti 60% 3 28 44 184 23.9
0187 Do’st uchlik 20% 4.3 196 291 768 37.9
0188 Juftliklarni o’chirish 25% 3.7 185 254 711 35.7
0189 Plyus * Plyus 45% 2 30 46 162 28.4
0190 Eng go’zal bo’luvchi 20% 4.2 165 277 1119 24.8
0191 Yo’llar soni 10% 2.9 587 774 2009 38.5
0192 Permutatsiyalar soni 20% 4.3 148 195 751 26.0
0193 Bo’linuvchi juftliklar 45% 3.7 43 64 224 28.6
0194 Massiv elementlarini tenglash 40% 3 37 68 276 24.6
0195 Xorlar yig'indisi 20% 3 83 144 875 16.5
0196 Maximum son 20% 3.9 75 131 1856 7.1
0197 N – tub son 85% 4.3 223 386 4106 9.4
0198 Qutilar va sharlar 60% 3.2 9 12 209 5.7
0199 Oʻrta arifmetika 70% 3.2 55 94 461 20.4
0200 Qism satr 15% 4.5 152 236 671 35.2