Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0121 Azimjonning sevimli sonlari 15% 3.8 198 339 1351 25.1
0122 Azimjonning sevimli sonlari 2 50% 2.3 28 29 83 34.9
0123 XOR 20% 3.5 124 230 1514 15.2
0124 Anagrammalar 15% 2.7 366 604 1298 46.5
0125 Juftliklar 25% 3.7 59 90 844 10.7
0126 Yana anagrammalar 25% 3.7 55 108 898 12.0
0127 Molxona 30% 3.4 345 472 1409 33.5
0128 Yo’l qurilishi 35% 3.1 57 77 332 23.2
0129 EKUK 18% 4.3 337 518 5504 9.4
0130 Excel 15% 4.8 766 1076 2650 40.6
0131 Shaxmat 25% 4 52 90 540 16.7
0132 FibORacci 8% 3.6 726 983 4842 20.3
0133 Olimpiada 25% 4.2 35 46 152 30.3
0134 Maksimum uzunlik 50% 3 21 27 94 28.7
0135 Massiv 20% 3.8 82 117 730 16.0
0136 Yo'l 30% 3 43 46 133 34.6
0137 Contest 30% 2.9 32 63 813 7.7
0138 Isfandiyor algebra darsida 3% 3.7 5247 6499 11786 55.1
0139 Tovuq fabrikasi 10% 4 979 1253 2821 44.4
0140 Konstovar 15% 3.7 337 475 922 51.5