Masala #0807

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

Polindrom vaqt

Polindromik masalalar va algoritmlarga qiziqanligim sababli juda odiy bo'lgan bir masalani Quvonchbekga vazifa qilib berdim, vazifa shundan iborat: istalgan bir vaqt "\(HH:MM\)" ko'rinishida beriladi, shu vaqtga eng yaqin bo'lgan keyingi polindrom vaqtni topish kerak. Quvonchbekga yordam bering.


Kiruvchi ma'lumotlar:

\(HH:MM\) ko'rinishida istalgan vaqt beriladi. \("HH"\) \((00 \space dan \space 23 \space gacha)\) \("MM"\) \((00 \space dan \space59\space gacha)\).


Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala shartida aytilgan natijani "HH:MM" ko'rinishida chiqaring.


Misollar
# input.txt output.txt
1
12:21
13:31