Masala #0814

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

Ketma ketlik

Quvonchbek Fibonachi ketma ketliklarini yaxshi urganib chiqandan so'ng boshqa murakab ketma-ketliklarni ham urganib boshladi. Masalan:

  • \(T_{i+2}=T_i+T_{i+1}^2\)
  • \(T_{i} \space va \space T_{i+1}\isin (1, \infty )\)

Siz Quvonchbekga ketma ketlikni qolgan elementlarini topishi uchun yordam bering. 


Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda \(t_1,t_2,n(\) \(0 \le t_1,t_2 \le2, 3 \le n \le 10^5)\) kiritiladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Ketma ketlik n-hadini toping. n-hadi katta son ekanligi sababli \(10^9+7\) ga bo'lgandagi qoldiqni chiqaring.


Misollar
# input.txt output.txt
1
0 1 5
5