Masala #0815

Xotira 4 MB Vaqt 750 ms
14

Dasturchilik talablari

Dasturchi matematika, informatika sohasida yetarlicha bilimga ega bo'libgina qolmay, balki dunyoqarashi ham keng bo'lishi lozim. Shundagina u qiyin holatlardan ham oson ishlar bilan o'ta oladi. Siz ham mana shu dunyoqarashingiz yetarlicha darajada kuchlimi hozir sinab ko'rishingiz mumkin.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Sizga hech qanday kiruvchi ma'lumot berilmaydi, masalaga yaxshilab e'tibor bering va javobni chop eting. Masalaga yaxshilab e'tibor bering


Chiquvchi ma'lumotlar:

Barcha raqamlar yig'indisini chop eting.


Misollar
# input.txt output.txt
Izoh:

Masala qiyinchiligi 2% deb baholangan. Masala qiyin emas, IQ dan foydalaning.