Masala #0816

Xotira 16 MB Vaqt 500 ms
14

Ketma - ketlik #2

Quyidagi ketma-ketlikning \(n\) - hadini chop eting.

A= Primen* Primen+1*(Primen+ Primen+1)

30, 120, 420, 1386, 3432, 6630, ...


Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda \(T\) testlar soni kiritiladi. \(0 \le T \le 25\)

Keyingi \(T\) ta qatorda \(n\) \(( 1\le n \le 1.5*10^{4} )\) soni kiritiladi. 


Chiquvchi ma'lumotlar:

Har bir test javobini \(10^9+7\) ga bo'lgandagi qoldiqni alohida qatorda chop eting.


Misollar
# input.txt output.txt
1
1
1
30
2
3
2
3
4
120
420
1386