Masala #1007

Xotira 128 MB Vaqt 1000 ms
14

Do'st sonlar

    Shuhratjon va Nurillo juda qalin do'stlar. Shuhratjon matematikaga, Nurillo esa dasturlashga qiziqadi. 14-yanvar bayram munosabati bilan Shuhratjon Nurilloga 1 masala berdi va uning dasturini tuzib berishni so'radi. Do'stliklari qalinligini bilish uchun. Masalada shunday deyilgan ekan.

    "N natural soni berilgan. N gacha bo'lgan do'st sonlarni chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar birinchi son bo'luvchilari yig'indisi ikkinchi songa, ikkinchi son bo'luvchilari yig'indisi birinchi songa teng bo'lsa, bu sonlar do'st sonlar deyiladi. O'zidan tashqari bo'luvchilari yig'indisi deb qaralsin hamda sonlar bir-biriga teng bo'lmasin." 

    Bayramda ularning do'stliklari yanada qalin bo'lishi uchun Nurilloga dasturini tuzishda yordam bering.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Bitta qatorda N (0 < N < 106) natural soni beriladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala shartida so'ralgan natijani chiqaring har bir do'st son yangi qatorda chiqarilsin, aks holda -1 ni chiqaring.


Misollar
# input.txt output.txt
1
300
220 284
2
100
-1