Masala #1009

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

Gnameoning dastur kodi

Gnameo fibonachchi sonlariga doir masala tuzmoqchi edi. U masala shartini quyidagicha belgiladi:

\(\bullet\) \([1,n]\) oralig'idagi fibonachchi sonlarini ro'yhatini shakllantirib shular orasidan tub indeksli elementlarini topish.

Gnameoga bu dasturni tuzishga yordam bering.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda \(n(1\leq n \leq 10^{18})\) natural son kiritiladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalani javobini yagona qatorda chop eting.


Misollar
# input.txt output.txt
1
10
1 2 5
2
100
1 2 5 13 89
Izoh:

Birinchi fibonachchi soni 1 deb olinsin