Masala #1052

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

Sonning massa markazi

Sizga n soni beriladi. Siz uning massa markazini topishingiz talab etiladi. n sonining massa markazi deb shunday x soniga aytiladiki, bunda 1 dan x gacha sonlar yig'indisi x dan n gacha sonlar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Agar bunday son mavjud bo'lmasa -1 ni chop eting.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida n natural son beriladi. Bunda \(1 \le n \le 10^{6}\)


Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida sonning massa markazini yoki bunday son mavjuda bo'lmasa -1 ni chop eting.


Misollar
# input.txt output.txt
1
8
6
2
4
-1
Izoh:

1-testda ko'rishimiz mumkin. 8 soni uchun massa markazi 6 soni hisoblanadi.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21

6 + 7 + 8 = 21