Masalalar

# Masala Qiyinchiligi Toifasi Reyting
0097 AND and AND 10% 3.8 448 720 3166 22.7
0098 Funksiya 10% 3.3 596 795 1782 44.6
0099 Factorial 15% 4.1 658 1025 10273 10.0
0100 Kvadrat 15% 3.9 294 515 3443 15.0
0101 “Deyarli” tub son 15% 3.2 179 305 2118 14.4
0102 Daraja 20% 5 35 59 275 21.5
0131 Shaxmat 25% 4 39 64 450 14.2
0132 FibORacci 8% 3.8 570 776 4084 19.0
0133 Olimpiada 25% 5 31 42 130 32.3
0134 Maksimum uzunlik 50% 5 18 21 57 36.8
0135 Massiv 20% 3.6 66 99 638 15.5
0136 Yo'l 30% 5 34 35 98 35.7
0137 Contest 30% 2.6 29 53 658 8.1
0138 Isfandiyor algebra darsida 3% 3.8 4208 5020 9070 55.3
0448 Uy vazifasi 5% 4.2 1774 2287 4033 56.7
0449 Ko'paytma 15% 5 175 252 743 33.9
0452 Ajoyib ketma-ketliklar 60% 5 15 19 74 25.7
0453 Liplandiya 80% 5 20 34 86 39.5
0451 Super massiv 35% 5 36 65 269 24.2
0450 Qismsatr 25% 5 54 71 454 15.6