Masalalar

# Masala Qiyinchiligi Toifasi Reyting
0097 AND and AND 10% 3.2 1532 2329 6885 33.8
0098 Funksiya 10% 3.2 1349 1779 3340 53.3
0099 Factorial 15% 3.6 1679 2664 19006 14.0
0100 Kvadrat 15% 3.8 836 1354 6612 20.5
0101 “Deyarli” tub son 15% 3.6 496 810 3957 20.5
0102 Daraja 20% 3.7 242 338 984 34.3
0131 Shaxmat 25% 4 152 223 942 23.7
0132 FibORacci 8% 3.3 1515 2202 7653 28.8
0133 Olimpiada 25% 4.3 150 190 361 52.6
0134 Maksimum uzunlik 50% 3.7 131 176 328 53.7
0135 Massiv 20% 4.2 226 327 1141 28.7
0136 Yo'l 30% 3 154 183 314 58.3
0137 Contest 30% 3 211 353 1419 24.9
0138 Isfandiyor algebra darsida 3% 3.5 7970 10711 19231 55.7
0448 Uy vazifasi 5% 4.2 3880 5434 9709 56.0
0449 Ko'paytma 15% 4.2 284 420 1160 36.2
0452 Ajoyib ketma-ketliklar 60% 4.2 76 91 174 52.3
0453 Liplandiya 80% 3.7 209 298 463 64.4
0451 Super massiv 35% 4 74 106 334 31.7
0450 Qismsatr 25% 4 93 115 538 21.4