Masala #23CRAEVQUO

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

Sehrli kvadrat #2

Sehrli kvadrat deb barcha satr, ustun va diognallarida joylashgan sonlar yig'indisi teng bo'lgan kvadrat matritsaga aytiladi. Siz \(n\) - tartibli sehrli kvadrat uchun ushbu yig'indi nechiga teng bo'lishini aniqlashingiz kerak.

Bunda matritsa  \(1\) dan \(n^2\) gacha bo'lgan sonlar bilan to'ldiriladi.
Har bir son bir martadan ishtirok etishi shart!


Kiruvchi ma'lumotlar:

Bitta butun son \(n(3 \le n \le 10^6)\) sehrli kvadratning o'lchovi kiritiladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala yechimini chop eting.


Misollar
# input.txt output.txt
1
3
15
Izoh:

1-test uchun namuna:
\(4 \ 3 \ 8 \\ 9 \ 5 \ 1 \\ 2 \ 7 \ 6\)    

\(4+3+8 = 15 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3+5+7=15 \\ 9 + 5 + 1 = 15\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 8+1+6 = 15\\ 2+7+6=15 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 4+5+6 = 15\\ 4+9+2=15 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 8+5+2 = 15\\\)