Masala #S1JNLVCBPJ

Xotira 128 MB Vaqt 1000 ms
14

Parallelpiped Sum

Sizga elementlari soni cheksiz bo'lgan uch o'lchovli \(a\) massiv berilgan. Massiv quyidagi tardibda to'ldiriladi.

  • \(i,j,k\) indekslardan kamida bittasi \(0\) ga teng bo'lsa: \(a[i,j,k] = 0\).
  • \(i,j,k\) indexlarning barchasi tub son bo'lsa: \(a[i,j,k] = i*j*k\).
  • Massivning qolgan barcha elementlari uchun \(a[i,j,k] = i + j + k\).

Massivni to'g'ri burchakli parallelpiped shaklida tasavvur qiling.
Sizga \(q\) ta so'rovda \(a\) massivning ixtiyoriy 2 ta elementi koordinatalari beriladi. Qarama-qarshi uchlari shu koordinatada bo'lgan parallelpiped (qism massiv) elementlari yig'indisini toping.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Dastlabki satrda \(q(q \le 10^5)\) so'rovlar soni kiritiladi.
Keyingi \(q\) ta qatorda mos ravishda oltitadan son \(i_1,j_1,k_1,i_2,j_2,k_2(1 \le i_1,j_1,k_1,i_2,j_2,k_2 \le100)\), qism massiv qarama-qarshi uchlarining koordinatalari kiritiladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Har so'rov uchun mos ravishda, alohida satrlarda qism massiv elementlari yig'indisini chop eting.


Misollar
# input.txt output.txt
1
3
1 1 1 3 3 3
3 3 3 1 1 1
1 3 1 3 1 3
227
227
227
2
8
25 71 53 15 19 25
34 39 32 84 38 10
5 43 86 69 83 43
49 10 14 46 42 70
76 89 10 81 68 26
84 82 19 87 32 39
51 10 47 13 39 34
63 76 4 63 20 81
11362198
278001
246747978
6329856
2978350
734706
10630620
682461
Izoh:

Kiritish va chiqarishni tezlashtirish uchun faylli oqimdan foydalanish tavsiya etiladi

Python dasturlash tilida ishlaydiganlar uchun pypy kompulyatoridan foydalanish tavsiya etiladi.