Masala #OQHRVIIA8F

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

Shifr

Sizga satr berilgan boʻlib uning shifrlangan holatini chop eting.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Katta lotin harflari va [0:9] orasidagi sonlardan tashkil topgan satr.1<|satr|<100.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Satrning shifrga o'tkazilgan holati.


Misollar
# input.txt output.txt
1
SALOM
8677779653
2
JANNATIM ONAM
7677687773458854 77677589
Izoh:

Tushunish uchun misollarga qarang