Masala #KUFMXY73TY

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

Factorial necha xonali?

Berilgan n ning faktoriali necha xonali ekanligini aniqlang.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Bitta qatorda n soni kiritiladi. 0≤n≤107


Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala yechimi sifatida bitta natutal sonni chop eting. 


Misollar
# input.txt output.txt
1
6
3
2
10
7
Izoh:

1-testga izoh 6!=720 (3 xonali son)

2-testga izoh 10!=3628800 (7 xonali son)