Masala #6RPQHOGHRQ

Xotira 16 MB Vaqt 750 ms
14

Noyob polindrom sonlar

Hoshimjon tub sonlarga qiziqib qoldi. Shu sababli u shu kunlarda tub sonlar haqidagi ma'lumotlarni o'rganmoqda. Bir kuni Hoshimjon tub sonlar haqida masala yechayotib o'zi uchun murakkab bo'lgan savolga duch kelib qoldi. U bu savolga javob berishga qiynalyapti. Siz Hoshimjonga to'g'ri javob berishi uchun yordam bering.

Savol: Faqat bir xonali tub sonlardan tashkil topgan va polindrom hisoblangan son noyob polindrom son deyiladi. Sizga noyob polindrom son berilgan bo'lib siz uning nechinchi o'rindagi noyob polindrom son ekanligini aniqlang.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Sizga 1010  dan kichik natural son beriladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Noyob polindrom sonning nechinchi o'rinda turishligi.


Misollar
# input.txt output.txt
1
2
1
2
5
3
3
33
6
Izoh:

Polindrom son deb o'ngdan ham chapdan ham bir xil o'qiladigan sonlarga aytiladi.