Masala #0887

Xotira 16 MB Vaqt 1000 ms
14

Paskal uchburchagi #4

Paskal uchburchagining \(n\)-qavatidagi elementlar yig'indisini chop eting. (Qavatlarni index lash 1 dan boshlanadi)


Kiruvchi ma'lumotlar:

\(n \le 10^9\) natural soni.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini \(10^9+7\) ga bo'lgandagi qoldiqni chop eting.


Misollar
# input.txt output.txt
1
1
1
2
3
4