Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0061 Oltiburchakli sonlar 8% 3.7 1975 2475 3979 62.2
0062 Bayram torti 15% 4 1743 2409 7319 32.9
0063 Yo’llar soni 25% 3.6 338 532 3530 15.1
0064 Ko’pburchakli sonlar 30% 4.3 680 946 2881 32.8
0065 Ko’paytma 40% 3.6 1057 1468 2747 53.4
0066 Zinapoya 8% 4.5 1826 2491 4136 60.2
0067 Integer 10% 4.4 973 1296 2766 46.9
0068 K-kichik son 20% 4.8 1326 1671 3281 50.9
0069 Daraxt 30% 3.9 254 356 684 52.0
0070 Fibonacci EKUB 60% 4.7 510 779 5300 14.7
0071 Yig’indilar soni 4% 3.4 4001 5089 11210 45.4
0072 Uchburchak 8% 4.1 1230 1631 5804 28.1
0073 Fibonacci – oxirgi raqam 25% 3.4 561 859 4148 20.7
0074 Ikkilik daraxt 30% 3.8 242 328 1579 20.8
0075 Inversiyalar soni 30% 4.6 445 858 3052 28.1
0076 Sovg’a 5% 3.9 4006 5103 16961 30.1
0077 Aql tishi 10% 3.9 1087 1433 3547 40.4
0078 Covid-19 20% 4.1 767 1011 2805 36.0
0079 EKUB - 1 30% 4.1 511 743 5409 13.7
0080 EKUB - 2 45% 4.4 122 203 665 30.5