Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0101 “Deyarli” tub son 15% 3 235 417 2781 15.0
0102 Daraja 20% 4 78 117 477 24.5
0103 K-darajali sonlar 55% 1.5 89 109 284 38.4
0104 Shifrlash 10% 3.3 420 557 2187 25.5
0105 Maksimal XOR juftlik 15% 4.3 173 266 965 27.6
0106 Matritsa 50% 4 81 150 328 45.7
0107 Ajoyib permutatsiya 25% 3.8 105 162 362 44.8
0108 Kanfetlar 35% 4 101 150 566 26.5
0109 Eng kichik katta 15% 3.4 194 325 782 41.6
0110 Qirqilgan rasm 25% 4 35 50 528 9.5
0111 O’rin almashtirish 35% 4.4 24 93 412 22.6
0112 Massiv yig’indisi 60% 4.3 85 132 862 15.3
0113 Baho 5% 3.8 3360 4265 10475 40.7
0114 Kinguru 5% 3.5 2058 2732 13334 20.5
0115 Farzin 25% 3.4 91 215 573 37.5
0116 Swap or reverse 35% 4 75 153 288 53.1
0117 Ketma-ketlik 60% 2 68 102 223 45.7
0118 A|B=C 30% 1.8 55 124 257 48.2
0119 Azimjonning qo'ylari 3% 3.6 5908 7606 28483 26.7
0120 Massiv 15% 3.4 497 692 1603 43.2